Auto kopen

Het kopen van een auto is meestal een leuke activiteit. Maar na het kiezen van het model en het maken van een proefrit moet je ook aan andere zaken denken.

Polisvoorwaarden autoverzekering

Per autoverzekering gelden er verschillende polisvoorwaarden. Voordat je de verzekering afsluit is het dus verstandig om goed op de hoogte zijn van deze polisvoorwaarden. Wanneer je weet welke polisvoorwaarden belangrijk zijn voor jou kan je een goede vergelijking maken tussen de autoverzekeringen en de prijs.  Zo zorg je voor de best passende autoverzekering voor jouw situatie.

Alle polisvoorwaarden van de verzekeraars kan je terugvinden op polisvoorwaardenonline.nl.

Premie en prijs


Premie en prijs

De hoogte van de premie wordt door een aantal factoren bepaald. Door vast te stellen wat je wil verzekeren kan je uitzoeken welke verzekeraar op de gekozen punten goed scoort. Iedere verzekeraar weegt de factoren voor de premie anders.

De zorgverzekeraar bepaalt de premie op basis van de volgende factoren: 

  • De gekozen dekking
  • Het eigen risico
  • Het aantal schadevrije jaren (bonus/malus ladder)
  • De waarde van de auto
  • Het gewicht van de auto
  • Het aantal kilometers je per jaar rijdt
  • Je leeftijd en woonplaats

Door goed te vergelijken of advies bij ons in te winnen kan je ervoor zorgen dat je de voordeligste keuze maakt bij de best passende dekking.

Schadevrije Jaren / no-claimregeling

Ieder jaar dat je geen schade claimt bij jouw verzekeraar bouw je een schadevrij jaar op. Je bouwt met schadevrije jaren korting op, op je autoverzekeringspremie. Dit noemen we de de no-claim korting. Deze korting wordt berekend aan de hand van de bonus/malus ladder. Je gaat per schadevrij jaar een stap omhoog op de bonus/malus ladder. Hoeveel no-claim korting je per schadevrij jaar extra ontvangt ligt aan de ladder van de verzekeraar.

Let op: je bouwt alleen schadevrije jaren op met een autoverzekering op jouw naam. Jouw schadevrije jaren verlopen na één tot drie jaar (afhankelijk van de verzekeraar) wanneer je geen autoverzekering meer hebt lopen.

Bonus/malus ladder

Wanneer je een schade claimt bij de verzekeraar daalt jouw aantal schadevrije jaren en jouw positie op de bonus/malus ladder. Hoeveel schadevrije jaren je per geclaimde schade kwijt raakt ligt aan de ladder van jouw verzekeraar. De hoogte van het schadebedrag heeft geen invloed op je schadevrije jaren. Daarom kan het soms voordeliger zijn om kleine schades zelf te betalen. De extra te betalen premie weegt dan niet op tegen het schadebedrag.

No-claimbeschermers  

Bij sommige verzekeraars is het mogelijk een no-claimbeschermer af te sluiten waardoor je de opgebouwde premiekorting bewaart wanneer je een schade claimt. De no-claimbeschermer zorgt ervoor dat ondanks de achteruitgang in schadevrije jaren, je toch je opgebouwde korting behoudt. Je kan een no-claimbeschermer een keer per jaar gebruiken om een schade te claimen zonder dat je meer premie gaat betalen. 

Let op: Wanneer je schades claimt met de no-claimbeschermer dan houd je minder schadevrije jaren over. Je behoudt alleen de opgebouwde korting als je bij dezelfde verzekeraar blijft. Stap je over naar een ander verzekeringsmaatschappij? De nieuwe verzekeraar neemt de gegevens van jouw oude verzekeraar over en bepaalt aan de hand hiervan je positie op hun bonus/malus ladder. Jouw premie kan bij een nieuwe verzekeringsmaatschappij daarom veel hoger uitvallen. Wanneer je een negatief aantal schadevrije jaren hebt is het vaak niet mogelijk om over te stappen.

Let op: wanneer je in een leaseauto rijdt, is de autoverzekering vaak afgesloten door de leasemaatschappij. Hierdoor bouw je geen schadevrije jaren op. Je kan bij je leasemaatschappij of werkgever een verklaring opvragen wanneer je meerdere jaren schadevrij hebt gereden. Zo kan je toch in aanmerking komen voor de no-claimkorting bij een nieuwe autoverzekering. Een verzekeraar is alleen niet verplicht deze verklaring te accepteren.

No-blameregeling

Volgens de wet ben je als automobilist altijd aansprakelijk voor schade en letsel aan een zwakkere verkeersdeelnemer. Was het ongeluk niet jouw schuld maar ben je wel aansprakelijk volgens de wet, dan kan je bij sommige verzekeraars aanspraak maken op de no-blameregeling. Deze regeling houdt in dat je geen schadevrije jaren verliest en de premie daarom niet stijgt. Voor deze regeling gelden wel voorwaarden en uitzonderingen.


Eigen risico

Eigen risico

Bij bepaalde onderdelen van de autoverzekering kan een eigen risico gelden. Dit is het gedeelte van de schade dat u zelf moet betalen. Voor de WA-verzekering geldt geen eigen risico, alleen voor de aanvullende dekkingen van de WA+ of Allrisk verzekering.

De hoogte van het eigen risico ligt tussen € 135,- en € 150,- bij de meeste verzekeraars. Je hebt de mogelijkheid jouw eigen risico te verhogen of te verlagen tussen de € 0 en € 750,-. Zo kan je zelf jouw premie bepalen.

Eigen risico

Wanneer je schade rijdt, wordt het totale schade bedrag minus het eigen risico vergoed.Bij sommige soorten schades zijn aparte regelingen op het gebied van eigen risico. Zo geldt vaak een verlaagd eigen risico wanneer een ruit moet worden vervangen. Als er een reparatie mogelijk is, hoef je vaak helemaal geen eigen risico te betalen. Wel moet je vaak de reparatie of vervanging uit laten voeren door een dealer of garage die afspraken met jouw autoverzekeraar heeft gemaakt.

Ook leeftijd kan een rol spelen op het gebied van eigen risico. Jongeren tot 24 moeten soms een hoger eigen risico betalen. Niet elke verzekeraar hanteert hogere premies voor jongeren. Let daarom goed op de voorwaarden en premies voor jonge bestuurders wanneer je in deze leeftijdscategorie valt.

Reparatie

Laat je de schade repareren bij een autoreparateur die is aangesloten bij jouw verzekeraar als autoherstelbedrijf? Dan hoeft er geen schade-expert langs te komen en ontvang je vaak financiële voordelen zoals een lager eigen risico of een gratis vervangende auto. Ook zal de afhandeling van de schade en de uitbetaling van het schadebedrag door jouw verzekeraar en het autoherstelbedrijf worden geregeld.

Indien je reparateur geen afspraken met jouw verzekeraar heeft, betaal je de factuur eerst zelf. Je krijgt het schadebedrag dan van de verzekeraar vergoedt. Ook kan een hoger eigen risico of lagere schadevergoeding gelden. Bij schades gemiddeld hoger dan €1000,- zal de verzekeraar een schade-expert sturen om de claim vast te stellen. Je kan ons altijd bellen om erachter te komen welk autoherstelbedrijf is aangesloten bij jouw schadeverzekering.

Ben je het niet eens met het vastgestelde schadebedrag, dan heb je recht op een contra-expert. De contra-expert zal ook een schade rapport maken en deze bespreken met de eerste schade-expert. Als de beide experts niet tot een gezamenlijke claim komen, wordt een derde bindende adviseur ingeschakeld. Het advies van de derde expert is bindend en het schadebedrag zal tussen die van beide experts in liggen.

Regelingen

Regelingen

Bij de allrisk verzekering hanteren verzekeraars verschillende regelingen bij het vergoeden van schade bij totaal verlies. Totaal verlies ontstaat wanneer uw auto wordt gestolen of total-loss raakt. Let daarom goed op wat voor regeling jouw autoverzekeraar in zijn voorwaarden heeft opgenomen, dit kan voor jouw specifieke situatie een groot verschil maken in hoogte van het uitgekeerde schadebedrag.

Let op: staat een van de volgende regelingen niet in de voorwaarden? Dan krijg je bij totaal verlies van de auto de dagwaarde uitgekeerd.

Gelijkwaardige autoregeling

De gelijkwaardige autoregeling zorgt ervoor dat je een vergoeding krijgt om een gelijkwaardige auto te kopen bij totaalverlies. De dagwaarde van jouw auto ligt namelijk vaak lager dan het bedrag dat je nodig heeft om er een gelijkwaardige auto van te kopen. Het eigen risico wordt verrekend met de vergoeding.

Nieuwwaarderegeling

De nieuwwaarderegeling zorgt ervoor dat je binnen een bepaalde periode de nieuwwaarde van de auto krijgt vergoed bij totaalverlies. Deze periode ligt vaak tussen een half jaar en drie jaar in. Per verzekeraar verschilt het of de daadwerkelijke nieuwwaarde (cataloguswaarde) of de aanschafwaarde (ligt vaak hoger) wordt vergoed. Van de vergoeding gaat vaak nog een eigen risico af.

Uitlenen

Je mag als hoofdbestuurder je auto altijd uitlenen aan iemand anders voor privégebruik. In het geval van schade valt de bestuurder onder jouw autoverzekering. De schade die de gast-bestuurder veroorzaakt, heeft daarom ook effect op jouw schadevrije jaren. Voor iemand die jonger is dan 24 jaar kan een hoger eigen risico gelden wanneer diegene schade veroorzaakt in jouw auto. Sommige verzekeraars hanteren hier namelijk een hoger eigen risico voor. Wanneer je dus vaker bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar (je kinderen bijvoorbeeld) in jouw auto laat rijden, kies dan voor een verzekering die geen hoger eigen risico hanteert.

Wilt u meer informatie over Polisvoorwaarden autoverzekering? Neem contact op!

Direct contact