Steun het Oranjefonds!

9 May 2016

Collecteweek Oranje Fonds

In de week van 17 t/m 21 mei is de jaarlijkse collecte van het Oranje Fonds. Verenigingen en stichtingen die collecteren mogen de helft van het opgehaald collectegeld zelf gebruiken en de andere helft wordt ingezet voor sociale projecten in hun eigen provincie. Het is dus een collecte voor en door lokale organisatie. Geef dus gul!

Donatie voor projecten in de eigen regio                                        

Om de samenwerking extra kracht bij te zetten doneert RegioBank 5 euro aan het Oranje Fonds voor elke klant in heel Nederland die internetbankieren voor 10 juni aanvraagt of de RegioBank Mobiel Bankieren app downloadt. Deze donaties komen terecht in de provincie waar de klant woont.  Zo wordt het geld besteed aan sociale initiatieven in de eigen provincie.

Buurt moet een prettige plek zijn om te wonen

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks 7.000 sociale initiatieven in buurten in Nederland. Net als het Oranje Fonds wil RegioBank dat de buurt een fijne plek is om te wonen. Bijvoorbeeld een gezellige buurtvereniging, een leuke ontmoetingsplek of een stichting die mensen met een beperking helpt. RegioBank steunt daarom het Oranje Fonds.

Steun het Oranjefonds!
Terug naar overzicht