Eigen huis

Heb je al een bestaande woning of ga je binnenkort een nieuwe woning kopen? Bij een eigen woning komen veel dingen kijken. Lees in dit thema meer over een nieuwe woning, een bestaande woning en de fiscaliteit omtrent de eigen woning.

Welke woonverzekeringen zijn belangrijk?

Als huiseigenaar kan je verschillende verzekeringen afsluiten tegen de risico’s die je loopt. Maar welke verzekeringen dekken risico’s op schade in of aan je woning, schade die je toebrengt aan anderen, kosten door een conflict rondom je woning, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid? Tegen welke risico’s wil je je verzekeren en is dit ook altijd nodig? Om je een beter inzicht te geven in de woonverzekeringen, worden hier de belangrijkste besproken.

Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt schade aan jouw inboedel (alle spullen die in en om je huis staan) die is ontstaan door brand, ontploffing, storm, blikseminslag, water, inbraak of diefstal. De schade wordt niet vergoed wanneer blijkt dat er sprake is van opzet, eigen schuld of achterstallig onderhoud. Voorbeelden van inboedel zijn je meubels, elektronische apparaten en sieraden.

Opstalverzekering

De opstalverzekering dekt schade aan je huis en de spullen die hieraan vastzitten. Schade die is ontstaan door brand, ontploffing, storm, blikseminslag, water, diefstal en inbraak wordt vergoed. De opstalverzekering wordt verplicht gesteld door de hypotheekverstrekker en moet ingaan op de dag dat de woning wordt opgeleverd. De schade wordt niet vergoed wanneer blijkt dat deze is ontstaan door jarenlang achterstallig onderhoud.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan personen en aan voorwerpen wanneer je aansprakelijk bent. Voorbeelden van schade waar je aansprakelijk voor kan worden gesteld: schade tijdens een storm wanneer een dakpan van jouw huis op de auto van je buurman valt of jouw boom in de tuin van de buren valt. Schadeclaims kunnen hoog oplopen als er sprake is van letsel. Hoewel niet verplicht, heeft meer dan 95% van de Nederlanders deze verzekering. 

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering dekt de kosten bij een juridisch conflict of bij juridisch advies. Wanneer je een conflict hebt met je aannemer, een geschil bij het kopen van jouw nieuwe woning of een juridisch conflict met de buren dekt de rechtsbijstandverzekering de kosten. Bij een risicoverzekering moet je kijken voor welke geschillen je verzekerd wilt zijn, voor welk bedrag en met welk eigen risico.

Woonlastenverzekering

De woonlastenverzekering dekt de inkomensdaling als gevolg van werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Door je inkomen op deze manier te verzekeren kan je de hypotheek blijven betalen. Woonlastenverzekeringen kennen verschillende voorwaarden op het gebied van arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid die bepalen of en wat je vergoed krijgt. De overheid heeft uitkeringen die helpen bij inkomstenterugval bij werkeloosheid (WW-uitkering) en bij arbeidsongeschiktheid (WIA-uitkering), ook kan je al standaard bij je werkgever zijn verzekerd. Wanneer deze inkomsten niet genoeg zijn om je hypotheek te kunnen betalen is de woonlastenverzekering een goede optie. 

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering keert een verzekerd bedrag uit als je binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Je bent tegen het risico van overlijden verzekerd, maar er wordt geen kapitaal opgebouwd. Wanneer je samen met een partner een woning koopt, is de hypotheek vaak vastgesteld op twee inkomens. Als één van jullie komt te overlijden valt een inkomen weg, maar blijven de woonlasten wel gelijk. De overlijdensrisicoverzekering keert dan een bedrag uit zodat de partner niet in financiële problemen komt. Een aantal hypotheekverstrekkers stelt het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering daarom ook verplicht.

Je bepaalt bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering zelf welk bedrag je per partner verzekert. Het is ook mogelijk om het verzekerde bedrag tijdens de looptijd af te laten nemen, je lost namelijk ook een deel van de hypotheek af. Het verzekerde bedrag loopt dan in lijn met de restschuld van jouw hypotheek.

Wilt u meer informatie over Bestaande woning? Neem contact op!

Direct contact