Eigen huis

Heb je al een bestaande woning of ga je binnenkort een nieuwe woning kopen? Bij een eigen woning komen veel dingen kijken. Lees in dit thema meer over een nieuwe woning, een bestaande woning en de fiscaliteit omtrent de eigen woning.

Fiscaliteit bij een eigen woning

Bij een eigen woning komt er fiscaal gezien meer kijken dan bij een huurwoning. Maar waar moet je allemaal rekening mee houden?

De hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek

Je mag de rente van een hypotheek maximaal 30 jaar aftrekken van de te betalen belastingen. Sinds 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld (de hypotheekrenteaftrek) veranderd. Wanneer je een nieuwe hypotheek afsluit is de rente alleen maar aftrekbaar bij een lineaire of annuïteitenhypotheek.

Eenmalige aftrekbare kosten

Je mag een aantal financieringskosten van je woning eenmalig aftrekken in het jaar dat je de woning koopt. Het gaat om de kosten die te maken hebben met het afsluiten van de financiering.

Deze kosten hebben te maken met het afsluiten van de hypotheek:

  • Advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheek
  • Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • Taxatiekosten
  • Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
  • Verbouwingskosten

De volgende kosten zijn fiscaal niet aftrekbaar:

  • Gemaakte kosten bij onderhoud en verbouwing
  • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
  • makelaarskosten voor de aankoop van de woning
  • overdrachtsbelasting en omzetbelasting
  • bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst

* Bij een rijksmonumentenpand gelden soms andere regels en mag je onder bepaalde voorwaarde deze kosten wel aftrekken.

Je kan ervoor kiezen om eenmalig (niet-)aftrekbare kosten mee te financieren in jouw hypotheek of lening. De hoogte van jouw hypotheek mag maximaal uitkomen op de laagste van 101% van de marktwaarde of (in sommige gevallen) 106% de koopsom in 2017. De rente over deze kosten is dan fiscaal aftrekbaar.

De overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting

Je betaalt overdrachtsbelasting als je een bestaande woning koopt. De overdrachtsbelasting is onderdeel van de kosten koper. De overdrachtsbelasting komt bovenop de koopsom en is 2% van de koopsom. Overdrachtsbelasting betaal je dus niet bij een nieuwbouwwoning.

Het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait ziet de Belastingdienst als inkomsten uit de eigen woning en is vastgesteld op een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Dit bedrag tel je daarom op bij jouw inkomen waardoor het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek kleiner wordt.

De vaste jaarlijkse kosten

De vaste jaarlijkse kosten

Naast de bovenstaande kosten betaal je ook nog belastingen en heffingen aan jouw gemeente zoals de onroerendezaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing en waterschapslasten aan het waterschap. Deze kosten variëren per gemeente omdat zij veel vrijheid hebben om deze tarieven vast te stellen.

Wilt u meer informatie over Fiscaliteit bij een eigen woning? Neem contact op!

Direct contact