Kinderen krijgen

Wat moet je allemaal voor de bevalling regelen en wat voor invloed heeft de baby op toeslagen, verzekeringen en juridische zaken?  

Hoe leer ik mijn kind omgaan met geld?

Bij een goede financiële opvoeding is het verstandig de volgende onderwerpen aan bod te laten komen: sparen, zakgeld, kleedgeld en omgaan met reclame. Door je kind om te leren gaan met geld zorg je ervoor dat je kind met een bepaald bedrag een periode kan overbruggen, de wensen kan afstemmen op de inkomsten en keuzes kan maken tussen wat nodig en wat gewenst is.

6 – 12 jaar: Zakgeld en Sparen

6 – 12 jaar: Zakgeld en Sparen

De meeste ouders starten met zakgeld als hun kind 6 jaar wordt. Met zakgeld leer je jouw kind de munten te herkennen met de bijbehorende waarde. Door zakgeld steeds op hetzelfde moment te geven (per week of per maand) leert je kind ook dat met het zakgeld een bepaalde periode moet worden overbrugd.


Wil jouw kind graag iets hebben en kan hij of zij niet wachten tot de verjaardag? Laat jouw kind er dan voor sparen. Zo leert hij of zij de waarde van geld te begrijpen en dat sparen tijd kost. Een leuke spaarpot kan hierbij helpen. Wanneer de spaarpot vol is en jouw kind geen spaardoel heeft, kan je het geld ook op de spaarrekening storten. Je kan bij RegioBank een JongWijs rekening aanmaken waar jouw kind geld op kan storten. De rekening zal later met jouw kind meegroeien met een betaalpas en Internet Bankieren.

Door het uitvoeren van klusjes kan je je kind leren dat hij of zij extra geld kan verdienen door iets te doen. Zo kan je kind helpen met de auto te wassen of het doen van de was. Op latere leeftijd kan je ook het verkopen van oude spullen op de jaarmarkt hieraan toevoegen. 

13 – 18 jaar: Kleedgeld en omgaan met reclame

Rond de 13 jaar is een mooie leeftijd om te starten met kleedgeld. Kleding is voor pubers erg belangrijk, wat motiveert om goed na te denken over hoe het kleedgeld moet worden uitgeven. Kinderen leren zo onder andere:

  • Het afstemmen van uitgaven op inkomsten
  • Het maken van keuzes
  • Geld opzij leggen voor grotere aankopen

Je kind ontvangt eenmaal per maand of kwartaal (bijvoorbeeld op het moment van de kinderbijslag) kleedgeld. Tot de volgende periode moet jouw kind het redden met dit geld. Houd je ook aan de afspraken, op is op. 

Wat voor soort kleding koopt je kind van het kleedgeld. Heeft je kind alles uitgegeven aan mooie schoenen maar is er nu niks meer over voor een nieuwe broek? Je kind kan en mag fouten maken en zal hier veel van leren.

Voor grote aankopen zoals een jas of een paar schoenen zal je kind moeten sparen. Door elke maand een deel van het kleedgeld apart te leggen voor grotere aankopen leert jouw kind te sparen.

Maak van te voren goede afspraken over het kleedgeld. Wat moet jouw kind allemaal van dit geld kopen en hoeveel en wanneer krijgt je kind het kleedgeld? Op het Nibud zijn vele dilemma’s voor ouders beschreven op het gebied van kleedgeld.

Omdat kinderen steeds meer te besteden krijgen, stemmen fabrikanten hun reclames ook vaker af op kinderen. Er is steeds meer reclame: op televisie, social media en internet. Kinderen kunnen zich hier gemakkelijk door laten leiden. Help je kinderen met het herkennen en doorzien van reclame. Zo kunnen zij hun geld uitgeven aan dingen die zij zelf leuk of belangrijk vinden.

Hoeveel zakgeld en kleedgeld

Hoeveel zakgeld en kleedgeld

Het Nibud heeft onder kinderen en scholieren onderzoek gedaan naar zak- en kleedgeld. Uit dit onderzoek zijn richtbedragen en zijn gemiddelde bedragen per leeftijd opgesteld.

Wilt u meer informatie over Hoe leer ik mijn kind omgaan met geld?? Neem contact op!

Direct contact