Kinderen krijgen

Wat moet je allemaal voor de bevalling regelen en wat voor invloed heeft de baby op toeslagen, verzekeringen en juridische zaken?  

Juridische zaken en kinderen

Bij de geboorte van je kind zal je ook enkele zaken juridisch moeten vastleggen. Hoe zit het met de erkenning van jouw kind, het ouderlijke gezag en de voogdij?

Erkenning en ouderlijk gezag

De moeder brengt het kind ter wereld en wordt daardoor automatisch als wettelijke moeder van het kind gezien. Ben je getrouwd, dan is de man voor de wet automatisch de vader. Wanneer je samen woont of een geregistreerd partnerschap hebt, moet de vader het kind eerst erkennen bij de gemeente. Pas na de erkenning is de man de wettelijke vader en is het kind zijn erfgenaam. De erkenning kan al voor de geboorte worden geregeld.


Erkenning en ouderlijk gezag II

Erkenning en ouderlijk gezag

De erkenning als vader betekent niet dat hij ook gelijk gezag krijgt. Gezag moet worden aangevraagd op het moment dat je kind is geboren. De man moet het kind wel eerst erkend hebben. Ouderlijk gezag kan je aanvragen bij de griffie van de rechtbank via het aanvraagformulier Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige. Je bent de wettelijke vertegenwoordiger van jouw kind als je gezag hebt over jouw kind. Dit betekent dat je beslissingen neemt over de opvoeding en de verzorging. Ook kan je uit naam van jouw kind een handtekening zetten onder een contract of een rechtszaak voeren. Bij een scheiding of het verbreken van de relatie behouden beide ouders in de meeste gevallen het gezag.

Voogdijregeling

In het geval dat beide gezaghebbende ouders overlijden, wil je niet dat het kind alleen komt te staan. Door in een testament een voogdijregeling op te nemen kan je een voogd benoemen. De voogd krijgt dan het gezag om voor jouw kind te zorgen in het geval je niet meer in staat bent dit te doen. Zo voorkom je dat de rechter een voogd moet aanwijzen en zorg je voor een veilige en vertrouwde situatie voor jouw kinderen. Ook is het mogelijk een reservevoogd te benoemen in het geval de eerst aangewezen voogd niet kan of wil. Een mondelinge afspraak over het voogdijschap kan teniet worden gedaan door de rechter. Hierdoor is het verstandig om de afspraak altijd vast te leggen in een testament.

De voogd neemt de opvoeding en verzorging van jouw minderjarige kind op zich. Ook de erfenis van je kind wordt door de voogd beheerd. Heb je een complex vermogen, dan is het misschien verstandig om de erfenis te laten beheren door een vermogensbeheerder. Dit kan je allemaal opnemen in je testament.

Wilt u meer informatie over Juridische zaken en kinderen? Neem contact op!

Direct contact