Met pensioen

Je wilt na jaren lang hard werken zorgeloos kunnen genieten van je oude dag. Maar hoe staat je pensioen ervoor en waaruit is je pensioen opgebouwd? 

Het pensioengat

Als je met pensioen gaat en niet genoeg geld hebt om hier comfortabel van te kunnen leven heb je een pensioengat. Je hebt dan te weinig pensioen opgebouwd om tijdens je pensioen ongeveer 70% van je laatstverdiende loon te ontvangen als pensioenuitkering.

Een pensioengat hoeft geen probleem te zijn als je op je oude dag denkt minder geld nodig te hebben. Je vaste lasten zullen (fors) dalen wanneer je het huis bijna of volledig hebt afbetaald, kleiner gaat wonen of je auto weg doet. 


De meest voorkomende redenen voor een pensioengat

De meest voorkomende redenen voor een pensioengat

Wanneer kan er sprake zijn van een pensioengat?

  • U kan te weinig pensioen hebben opgebouwd wanneer u na uw 27e bent begonnen met werken. Ook als u parttime werkzaam, werkeloos of met onbetaald verlof bent geweest kunt u te weinig pensioen hebben opgebouwd.
  • Uw pensioenafspraken zijn verdeeld bij een echtscheiding.
  • U niet genoeg AOW-pensioen heeft opgebouwd omdat u in het buitenland heeft gewoond of gewerkt.
  • U bij verschillende pensioenfondsen pensioen heeft opgebouwd omdat u vaak van werkgever bent verandert. Door verschillen in regelingen en berekeningsmethodes kan u niet genoeg pensioen hebben opgebouwd.

Uw pensioengat dichten

Een pensioengat kan worden gedicht door extra pensioen bij te sparen of langer door te werken na uw pensionering. Wanneer je nog jong bent, heb je nog genoeg tijd om extra pensioen bij te sparen door middel van aanvullende pensioenvoorzieningen. Als je al bijna de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, zal de optie om langer door te werken voor de hand liggen.

Wilt u meer informatie over Het pensioengat? Neem contact op!

Direct contact