Overlijden

Je denkt er natuurlijk liever niet aan, maar wat zijn de financiële gevolgen wanneer jij of jouw partner overlijdt.

Wat moet je regelen na het overlijden?

Er moet veel worden geregeld wanneer iemand overlijdt. Zaken op het gebied van verzekeren, bankieren en de hypotheek moeten worden aangepast. Maar ook de uitvaartplechtigheid moet worden geregeld. De stappen om het overlijden zo goed mogelijk te regelen is in drie fases opgedeeld.

(Direct) regelen na het overlijden

(Direct) regelen na het overlijden

 • Neem contact met een (huis)arts op om een verklaring van overlijden op te stellen.
 • Door na te gaan of de overledene een testament of codicil heeft weet u of er al bepaalde zaken zijn geregeld. Hierna kan je contact opnemen met de uitvaartondernemer.
 • Vraag een akte van overlijden aan bij de burgerlijke stand van de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.
 • Ga na of de overledene een uitvaartverzekering heeft. Zo ja, neem contact op met de verzekeraar. Begrafeniskosten kunnen ook met de rekening van de overledene worden betaald.

(Direct) regelen na de uitvaart

 • In de meeste gevallen krijgt het pensioenfonds zelf een melding dat jouw partner is overleden en sturen ze een aanvraagformulier voor het partnerpensioen op. Controleer of dit bij jou ook het geval is.
 • Om de bankrekening(en) alleen op jouw naam te zetten zal je het overlijden bij de bank moeten melden. Door middel van een akte van overlijden kunnen de medewerkers van de bank je verder helpen.
 • Om verzekeringen te stoppen, op de goede naam te zetten of om de uitvaartverzekering uit te laten keren zal je het overlijden bij de verzekering moeten melden. Of neem contact op met uw tussenpersoon.
Later nog regelen

Later nog regelen

 • Vraag eventuele extra toeslagen en een (Anw-)uitkering aan.
 • Meld het overlijden ook bij je hypotheekadviseur om de gevolgen voor de hypotheek in kaart te brengen en af te handelen.
 • Regel de laatste belastingaangifte van de overledene. De kosten die zijn gemaakt in verband met het overlijden zijn fiscaal aftrekbaar. Bewaar daarom deze rekeningen.
 • Vul zelf als verkrijger van de erfenis de aangifte Erfbelasting in en stuur deze naar de Belastingdienst.
 • Inventariseer het vermogen, incasseer de verzekeringsuitkeringen en verdeel de erfenis. Dit gaat bij een testament via de notaris.

Wilt u meer informatie over Wat moet u regelen na het overlijden?? Neem contact op!

Direct contact