Scheiden

Een scheiding heeft invloed op het pensioen, belastingen en verzekeringen. Ook moeten jullie beslissen wie in het huis blijft wonen en hoe de inboedel wordt verdeeld.

Gevolgen scheiding voor uw woning

Bij een scheiding moet je ook bepalen wat er gebeurt met de gezamenlijke woning. Heb je een huurhuis of een koopwoning met hypotheek? Bij een huurhuis mogen jullie zelf bepalen wie in het huurhuis blijft wonen. Bij een koopwoning met hypotheek zijn er twee opties. Jij of je ex-partner koopt de ander uit of jullie verkopen het huis en verdelen de opbrengst of de restschuld.

Uitkopen van ex-partner

Uitkopen van ex-partner

Jij of jouw ex-partner kan besluiten de ander uit te kopen. De uitkoopsom kan je berekenen door de openstaande schuld van de marktwaarde van het huis af te halen en dit bedrag door twee te delen. De afkoopsom kan je betalen van jouw deel van het spaargeld of door een groter deel van de inboedel aan je ex-partner toe te wijzen. Ook kan de bank in bepaalde gevallen de mogelijkheid geven de hypotheek te verhogen. De rente over het verhoogde bedrag is fiscaal aftrekbaar. Wanneer je jouw ex-partner uitkoopt en in het huis blijft wonen heeft dit ook gevolgen voor jouw verzekeringen waardoor je die ook moet aanpassen.

Let op dat de waarde van een bankspaarrekening of een verzekering om de hypotheek in de toekomst af te lossen ook wordt verdeeld tijdens de scheiding.

Uitgekocht worden door ex-partner

Als je door jouw ex-partner wordt uitgekocht en in dit bedrag ook overwaarde is opgenomen, krijg je te maken met de bijleenregeling wanneer je een nieuw huis wilt kopen. Je zal de overwaarde van het vorige huis moeten investeren in het nieuwe huis. Wanneer je dit niet zou doen, heb je geen recht op de hypotheekrenteaftrek ter hoogte van de eigenwoningreserve. De eigenwoningreserve is het gedeelte van de hypotheek ter grootte van de overwaarde. Indien je meebetaalt aan de hypotheekrente van jouw ex-partner mag je vijftig procent van de rente voor twee jaar fiscaal aftrekken. Je moet dan zelf vijftig procent van het eigenwoningforfait aangeven.

Het koophuis verkopen

Het koophuis verkopen

Indien jullie het gezamenlijke koophuis verkopen, wordt de opbrengst verminderd met de hypotheekschuld en het saldo wordt verdeeld. Als het huis met overwaarde is verkocht en je een nieuwe woning wilt kopen krijg je ook te maken met de bijleenregeling (uitleg in vorige paragraaf). 

Huurhuis

Wanneer je een huurhuis hebt mag jezelf bepalen wie er na de scheiding blijft wonen. Indien je er niet uit kan komen bepaalt de rechter aan de hand van jullie belangen wie er mag wonen. Als je kinderen hebt is de kans groot dat degene bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen het huurhuis krijgt toegewezen.

Wilt u meer informatie over Scheiden - Gevolgen voor uw woning? Neem contact op!

Direct contact