Auto kopen

Het kopen van een auto is meestal een leuke activiteit. Maar na het kiezen van het model en het maken van een proefrit moet je ook aan andere zaken denken.

Soorten autoverzekering

Wil je een auto gaan kopen? Naast het uitzoeken van de auto zelf moet je ook opzoek naar een autoverzekering. Maar welke verzekeringen zijn er allemaal? Je kan je auto op drie verschillende manieren verzekeren. Je kan kiezen voor de WA-verzekering, de beperkte casco en de volledig cascodekking (allrisk). Naast de autoverzekeringen zelf, zijn er ook verzekeringen voor pechhulp, je inzittende en rechtsbijstand.

Maar hoe beslis je welke verzekering je neemt? Vaak wordt het soort autoverzekering op basis van leeftijd gekozen. In de meeste gevallen worden nieuwe auto’s tot vijf jaar allrisk verzekerd, auto’s tot 10 jaar beperkt casco en auto’s ouder dan tien jaar worden alleen nog maar WA-verzekerd. Maar de leeftijd van de auto is niet het enige waar je naar kan kijken bij het kiezen van autoverzekering. Het is verstandig om naast de leeftijd ook op de volgende zaken te letten:

  • Heeft de auto nog een hoge dagwaarde?
  • Is de auto noodzakelijk voor je werk?
  • Heb je veel schadevrije jaren opgebouwd (je betaalt een lagere premie voor dezelfde dekking)?
  • Heb je genoeg geld om een nieuwe auto te kopen wanneer je deze total loss rijdt?
  • Heb je de auto gekocht met een lening en wil je geen restschuld overhouden?

Door dus niet alleen naar de leeftijd te kijken maar ook naar je persoonlijke situatie, kan je een passende autoverzekering kiezen. Op deze pagina vind je de belangrijkste soorten autoverzekeringen en autogerelateerde verzekeringen op een rij.

WA-verzekering

WA-verzekering

De WA-verzekering is wettelijk verplicht voor elke auto-eigenaar. De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat je bent verzekerd voor de schade die je bij een ander veroorzaakt. Wanneer je een schade claimt heeft dit gevolgen voor jouw schadevrije jaren en de premie. Wat voor gevolgen dit heeft wordt op de pagina Polisvoorwaarden autoverzekering behandeld. Schade die door toedoen van de tegenpartij wordt veroorzaakt, wordt gedekt door de verzekering van de tegenpartij. Wel krijg je dan maximaal de dagwaarde van de auto vergoed.

Beperkt cascodekking (WA+)

De beperkt cascodekking dekt naast de verplichte WA-dekking ook schade aan je eigen auto die is veroorzaakt door brand, storm, diefstal en een botsing met een dier. Schade die je claimt die valt onder de beperkt cascodekking heeft geen invloed op je schadevrije jaren. Afhankelijk van jouw verzekering is het mogelijk dat je een bedrag ter hoogte van het eigen risico moet betalen. De schade die onder het WA-gedeelte van de verzekering valt heeft wel invloed op jouw schadevrije jaren en bonus-malusregeling.

Volledig cascodekking

Volledig cascodekking

De volledig cascodekking (de allrisk verzekering) is de meest uitgebreide vorm van de autoverzekering en dekt de meeste schade. Zo wordt de dekking van de WA en WA+ verzekering uitgebreid met dekking van schade aan jouw auto door ‘van buiten komende oorzaken’. Voorbeelden hiervan zijn slippen, botsen en van de weg en te water raken. Ook ben je met de allrisk dekking verzekerd tegen vandalisme of diefstal. Wanneer je een schade zelf veroorzaakt, heeft dit invloed op je schadevrije jaren en mogelijk ook de premie.

Auto gerelateerde verzekeringen

Je kan de dekking van je autoverzekering uitbreiden om ook verzekerd te zijn voor pechhulp, rechtsbijstand of extra dekking voor de inzittenden.

Pechhulp verzekering

Bij de meeste autoverzekeringen kan je pechhulp meeverzekeren. Bij een pechhulpverzekering schakelt de verzekeraar een garage of sleepdienst in wanneer je pech hebt. De pechhulpservice zal ter plekke de auto proberen te repareren. Als dit niet mogelijk is wordt de auto naar de garage gesleept. Je kan uit verschillende pakketten kiezen, zoals Nederland- of Europadekking en vervangend vervoer. De premies zijn mede afhankelijk van de leeftijd van de auto vanwege het hogere risico op pech.

Rechtsbijstandverzekering

Er zijn drie vormen van auto gerelateerde rechtsbijstandverzekeringen: de verhaalrechtsbijstand, autorechtsbijstand en verkeersrechtsbijstand.

  • De verhaalrechtsbijstand verzekert je van juridische bijstand bij het verhalen van materiële schade. Bij een allrisk dekking wordt dit via je verzekeraar al gedaan, daarom is deze verzekering vooral het overwegen waard bij een WA of WA+ verzekering. De verzekering is voertuig gebonden.
  • De autorechtsbijstand verzekering breidt de dekking van de verhaalrechtsbijstand uit met juridische bijstand bij letselschade of een conflict met de garage over een autoreparatie. Ook deze verzekering is vooral het overwegen waard bij een WA of WA+ verzekering en is voertuig gebonden.
  • De verkeersrechtsbijstand dekt de juridische hulp bij alle rechtsproblemen die door het verkeer zijn ontstaan. Soms kan de vergoeding van externe kosten zijn gemaximeerd, zoals bij advocaat- en rechtbankkosten of krijg je geen vergoeding wanneer je het ongeval veroorzaakte. De verzekering is niet voertuig gebonden.

Inzittendenverzekering

Een inzittendeverzekering is op verschillende manieren nuttig. Als je als bestuurder het ongeluk veroorzaakt ben je niet verzekerd tegen letselschade, je passagiers automatisch wel via jouw WA-verzekering. Wanneer iemand anders schuldig is voor het ongeval, dekt de WA-verzekering van de tegenpartij de letselschade van jou en jouw passagiers. De WA-verzekering keert pas uit wanneer duidelijk is wie er schuldig is aan het ongeluk. Dit kan een tijd duren, de inzittendeverzekering keert direct uit.

Je kan alleen een inzittendeverzekering afsluiten bij de verzekeringsmaatschappij waar je ook je autoverzekering hebt afgesloten. Er zijn twee verschillende soorten inzittendenverzekering: de schade inzittendenverzekering en een ongevallen inzittendenverzekering.

Schadeverzekering inzittenden

De schadeverzekering inzittenden keert bij een ongeluk jouw daadwerkelijke schade (met een bepaald maximum) uit, ook als er geen sprake is van invaliditeit of dood. Schade die onder de dekking valt zijn onder andere letselschade, schade aan de spullen in jouw auto, smartengeld, gederfde inkomsten, derving van levensonderhoud en uitvaartkosten.

Ongevallenverzekering inzittenden

De ongevallenverzekering inzittende keert een vooraf vastgesteld bedrag uit wanneer jij of jouw passagiers blijvende invaliditeit oplopen of overlijden. De ongevallenverzekering inzittenden is vaak iets goedkoper dan de schadeverzekering maar kent geen dekking voor vervoerde spullen en immateriële schade. Ook is de maximumvergoeding gekoppeld aan het aantal zitplaatsen in de auto.

Wilt u meer informatie over Soorten autoverzekering? Neem contact op!

Direct contact