Het eerste blaadje dat valt, opent de herfst…

6 Oct 2017

Het is duidelijk herfst. Flinke regenbuien en ook al flink wat bladeren op de weg. Dit zijn omstandigheden waarbij de kans op een ongeluk of schade toeneemt. Weet u wat u moet doen als u schade heeft? En bent u bekend met het schadeformulier? In dit artikel lichten wij toe wat u moet doen in geval van schade.

Heeft u schade?

Als u schade heeft, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk melden bij onze schadeafdeling. Wij nemen de schade dan direct voor u in behandeling.

De verzekeringsmaatschappij stelt het verplicht om direct maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Probeer bijvoorbeeld bij een gesprongen waterleiding de leiding direct af te sluiten en het overtollige water af te voeren. Voor het maken van noodmaatregelen moet je soms kosten maken. Meld deze kosten altijd bij ons.

Om een schade snel af te wikkelen vragen wij u om aanvullende informatie zoals een ingevuld schadeformulier, een indicatie van het schadebedrag, aankoopnota’s of foto’ s van de schade. Aan de hand van deze informatie beoordelen wij de gebeurtenis en hoe groot uw schade is. Soms moet er een expert worden ingeschakeld om de schade te beoordelen. De expert neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Autoschade

Ook bij autoschade is het van belang om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Maak foto’s, noteer gegevens van getuigen en vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in.

Het Europees Schadeformulier

Het Europees Schadeformulier is het schade formulier dat u bij autoschade in moet vullen. Dit formulier bestaat uit 15 vragen op de voorzijde. Beantwoord alle 15 vragen zo nauwkeurig mogelijk en vergeet niet het formulier te ondertekenen. Is er een tegenpartij, dan vult u samen met de tegenpartij één formulier in. Het formulier kan in tweeën worden gesplitst. Geef één formulier aan de tegenpartij en neem zelf het andere exemplaar mee. Vul op uw exemplaar de achterzijde van het formulier in. Onder ’aansprakelijkheid’ geeft u een omschrijving van het voorval. Ook geeft u op de achterzijde een indicatie van het schadebedrag op.

Het schadeformulier vult u naar waarheid in. Onoplettendheid of slordigheid kan in uw nadeel uitpakken. Vult de tegenpartij het schadeformulier niet naar waarheid in, dan moet u het formulier niet ondertekenen. U kunt ook aangeven op het schadeformulier dat u van mening bent dat de tegenpartij het formulier niet naar waarheid heeft ingevuld. Door het plaatsen van uw handtekening geeft u aan dat u het eens bent met hetgeen er op het schadeformulier staat ingevuld.

Diefstal/Inbraak

Ook bij diefstal van uw auto en inbraak in uw auto moet u het schadeformulier (eenzijdig) invullen. Daarnaast doet u zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie. Stuur het ingevulde schadeformulier (voor- en achterzijde) samen met het proces verbaal van aangifte op naar onze schadeafdeling.

Zijn er spullen gestolen uit uw auto die onder uw inboedel vallen, dan kan het zijn dat dit is gedekt op uw inboedelverzekering. Meestal is er in de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering een maximale vergoeding opgenomen voor diefstal van inboedel uit de auto. Let er dus altijd op dat u geen waardevolle spullen achterlaat in uw auto.

Schadeherstel

U mag voor schadeherstel uiteraard naar iedere garage, maar het kan voordelig zijn om uw schade te laten herstellen door een herstelbedrijf die is aangesloten bij uw verzekeraar. Op uw groene kaart staat aangegeven welke herstelbedrijven zijn aangesloten. Ook kunt u contact opnemen met onze schadeafdeling voor informatie over aangesloten herstelbedrijven.

Is de schade gedekt op uw polis en laat u de schade herstellen door een aangesloten garage dan kan dat de volgende voordelen opleveren:

  • Korting op het eigen risico.

  • Vervangend vervoer voor de duur van de reparatie. Alleen de brandstofkosten en eventuele verkeersboetes zijn voor eigen rekening.

  • Financiële afhandeling regelt uw verzekeraar rechtstreeks met de hersteller. U betaalt bij aflevering slechts het (resterende) eigen risico en de BTW indien u deze kunt verrekenen.

LET OP: Sommige verzekeraars rekenen een verhoogd eigen risico als u de schade laat herstellen door een garage die niet is aangesloten bij uw verzekeraar. Dit is ook van toepassing op ruitschades. Het kan nodig zijn dat een expert de schade beoordeelt vóór de schade wordt hersteld. Wij raden u aan om contact op te nemen met onze schadeafdeling voor u de schade laat herstellen.

Kortom

Als u schade heeft, meld de schade dan direct bij ons. Neem maatregelen om erger te voorkomen en vul het schadeformulier nauwkeurig in. Wees extra oplettend bij autoschade dat het formulier naar waarheid wordt ingevuld. En tenslotte, blijf ademhalen, wij lossen het samen met u op!

Het eerste blaadje dat valt, opent de herfst…
Terug naar overzicht