Kinderen krijgen

Wat moet je allemaal voor de bevalling regelen en wat voor invloed heeft de baby op toeslagen, verzekeringen en juridische zaken?  

Toeslagen bij kinderen

Je hebt recht op een aantal toeslagen via de Belastingdienst wanneer je een kind hebt. Voor sommige toeslagen kom je automatisch in aanmerking, andere toeslagen zijn inkomensafhankelijk. Je kan ook financiële ondersteuning ontvangen vanuit de gemeente, dit verschilt echter wel per gemeente.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten van jouw kind(eren) tot 18 jaar. Je ontvangt als ouder ieder kwartaal een bepaald bedrag. Hoeveel kinderbijslag je ontvangt is afhankelijk van de leeftijd van jouw kind(eren). Er zijn drie leeftijdscategorieën waarbij je meer kinderbijslag ontvangt wanneer je kinderen ouder worden. Jouw inkomen heeft geen invloed op de hoogte van de kinderbijslag.  

De leeftijdscategorieën zijn: 

  • van 0 tot en met 5 jaar
  • van 6 tot en met 11 jaar
  • van 12 tot en met 17 jaar

Op het moment dat je kind is geregistreerd bij de gemeente, worden de gegevens van je kind doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je ontvangt dan enkele weken later een aanvraagformulier voor de kinderbijslag. 

Kindgebonden budget

Het kindgebondenbudget is een bijdrage in de kosten van jouw kind(eren) tot 18 jaar naast de kinderbijslag. Het kindgebondenbudget is afhankelijk van jouw inkomen en hoeveel kinderen je hebt. Je ontvangt normaal gesproken automatisch het kindgebondenbudget wanneer je voldoet aan de voorwaarden. Alleen wanneer er niet genoeg informatie bekend is,  zal je het kindgebondenbudget zelf aan moeten vragen.

Kinderopvang toeslag

Kinderopvang toeslag

De kinderopvangtoeslag is bestemd om een deel van de kosten voor kinderopvang te vergoeden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van jouw inkomen en een aantal voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld werken en de kosten voor kinderopvang betalen. Alle voorwaarden kan je terug vinden op de website van de Belastingdienst. Je moet de kinderopvang toeslag zelf (eenmalig) aanvragen.

Kortingen

Naast de toeslagen kan je ook onder bepaalde voorwaarden de kosten voor levensonderhoud van jouw kind(eren) voor een deel van de belasting aftrekken. Zo kan je in aanmerking komen voor alleenstaande ouderkorting, ouderschapsverlofkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Ondersteuning van de gemeente

De gemeente kan in bepaalde gevallen ook financiële ondersteuning bieden voor de kosten die je maakt voor jouw kind. Bijvoorbeeld voor zwemles, sport, school, een taalachterstand of kinderopvang. De steun is in veel gemeentes apart geregeld en kan dus verschillen. Of je recht hebt op ondersteuning kan je navragen bij jouw gemeente.

Wilt u meer informatie over Toeslagen bij kinderen? Neem contact op!

Direct contact