Met pensioen

Je wilt na jaren lang hard werken zorgeloos kunnen genieten van je oude dag. Maar hoe staat je pensioen ervoor en waaruit is je pensioen opgebouwd? 

Pensioenopbouw

Pensioenopbouw

Het pensioen is opgebouwd uit drie onderdelen: de Algemene Ouderdomswet (AOW), de pensioenopbouw via uw werkgever en de individuele aanvullende pensioenvoorzieningen. Al deze regelingen voor jouw pensioen bij elkaar kan je zien als het pensioenhuis. Elke regeling is dan een verdieping waar een deel van je pensioen wordt geregeld.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet is een basispensioen en wordt uitgekeerd door de overheid. Je bouwt automatisch 2% AOW-pensioen op per jaar zolang je in Nederland woont of werkt. Je krijgt na 50 jaar in Nederland te hebben gewoond een volledig AOW-pensioen. Je AOW-pensioen kan lager uitvallen wanneer je buiten Nederland hebt gewoond of gewerkt en je daarom geen 50 jaar AOW-pensioen hebt kunnen opbouwen voor jouw AOW-leeftijd.

Bij de rijksoverheid kan je jouw AOW-leeftijd berekenen, dit is de leeftijd wanneer je basispensioen ingaat.

Werknemerspensioen

Het werknemerspensioen bouw je op via je werkgever. Dit pensioen is niet verplicht, maar de meeste werkgevers bieden dit wel aan. Het werknemerspensioen is ter aanvulling op je AOW en wordt uitgekeerd volgens de voorwaarden.

Per werkgever kan het betalen van pensioenpremie verschillen. Bij de meeste regelingen betaalt je werkgever een bedrag aan een pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar). Vaak wordt ook een deel van jouw brutosalaris ingehouden voor je werknemerspensioen.

Er zijn vier soorten pensioenregelingen:

  • Bij de middelloonregeling is de pensioenuitkering een bepaald percentage van het gemiddelde loon.
  • Bij de eindloonregeling is de pensioenuitkering een bepaald percentage van het  laatstverdiende loon.
  • Bij beschikbare premieregeling is de pensioenuitkering gebaseerd op de betaalde pensioenpremies en de beleggingsopbrengsten van deze premies
  • Bij een combinatieregeling wordt een combinatie van twee systemen gehanteerd die hierboven zijn besproken. Tot een bepaald salarisniveau bouw je bijvoorbeeld pensioen op via een middelloonregeling, daarboven wordt de premieregeling gehanteerd.

Je pensioenregeling houdt rekening met de AOW. Daarom bouw je geen pensioen op over je hele salaris maar wordt er een bedrag hiervan afgetrokken: de franchise. Bij een hogere franchise bouw je minder pensioen op.  

Aanvullende pensioenvoorzieningen

Aanvullende pensioenvoorzieningen

De aanvullende pensioenvoorzieningen stellen je in staat om fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen te sparen. Dit komt bovenop je AOW en werknemerspensioen. Ben je ondernemer, dan komen aanvullende pensioenvoorzieningen bovenop je AOW aangezien je geen werknemerspensioen opbouwt. Op deze manier kan je een pensioengat vullen of eerder met pensioen gaan. Er zijn verschillende soorten aanvullende pensioenvoorzieningen.

Lijfrenteverzekering

Met een lijfrenteverzekering bouw je een aanvullend pensioen op door maandelijks een premie te betalen of eenmalig een groot bedrag in te leggen (de koopsompolis). Je kan uit drie verschillende varianten kiezen:

  • Een polis met gegarandeerd rendement waarbij de premie een gegarandeerd rendement oplevert.
  • Een beleggingspolis waarbij de premie wordt belegd. Je hebt kans op een hoger rendement maar je loopt ook het risico een deel van de inleg te verliezen.
  • Een gecombineerde polis waarbij je op een deel van de premie een gegarandeerd rendement ontvangt en het andere deel wordt belegd.

Na het verstrijken van de looptijd van de opbouwfase wordt afhankelijk van de polis het bedrag uitbetaald. Als je langer leeft dan de afgesproken uitkeringsperiode blijft de verzekeraar de uitkering uitbetalen. Overlijd je voordat het volledig verzekerde bedrag is uitgekeerd, dan vervalt dit bedrag.

​Banksparen

Banksparen

Bij banksparen bouw je een aanvullend pensioen op door maandelijks een bedrag of eenmalig een groot bedrag (koopsom) te storten op een geblokkeerde rekening. Over het geld op de bankspaarrekening hoef je geen belasting te betalen. Banksparen is dus fiscaal voordelig. Het ingelegde bedrag spaar je of laat je beleggen. Na het verstrijken van de looptijd van de opbouwfase komt het opgebouwde kapitaal vrij. Het opgebouwde kapitaal kan je bij een bank of verzekeraar naar keuze onderbrengen. De direct ingaande lijfrente (de uitkering van het opgebouwde kapitaal) is belast. Als je langer leeft dan de afgesproken uitkeringsperiode ontvang je geen uitkering meer. Maar als je overlijdt voordat het volledige bedrag is uitgekeerd ontvangen jouw erfgenamen het resterende bedrag. 

Wilt u meer informatie over Pensioenopbouw? Neem contact op!

Direct contact