Pensioen

Na jaren lang hard te hebben gewerkt wil je op de vastgestelde pensioenleeftijd een goed pensioen hebben opgebouwd. Maar hoe staat jouw pensioen ervoor? Je ontvangt AOW en werkgeverspensioen (wanneer je voor een baas hebt gewerkt), maar hoeveel krijg je straks eigenlijk per maand? En is dit voldoende om je kosten mee te betalen. Misschien heb je wel wensen zoals een grote reis maken, verhuizen of een boot kopen. Is dit mogelijk? Dan heb je ook nog aanvullende pensioenvoorzieningen zoals lijfrente en banksparen, hoe zit het daarmee? Wij geven je begrijpelijk advies voor jouw persoonlijke pensioensituatie.

Pensioen advies

Pensioen advies

Om inzicht te krijgen in je pensioensituatie (zowel zakelijk als particulier) is het van belang om bij een ervaren specialist aan tafel te zitten die jou begrijpt en jouw persoonlijke situatie weet in te passen in jouw pensioenplan. Hoe eerder je een pensioenplan opzet, hoe makkelijker je je doelen kan bereiken. Tijd is namelijk je grootste vriend bij pensioenplanning.

Adviestraject

Bij ons kan je terecht voor zo’n pensioenplan. Ons adviestraject bestaat uit verschillende stappen. Je kan zelf bepalen welke stappen er in het advies worden doorlopen.

De volgende fases komen aan de orde:

  1. Je huidige en persoonlijke situatie inventariseren en bespreken. Hoeveel er gespaard / opgebouwd is en wat dit voor jou betekent vanaf jouw pensioendatum. Dit noemen wij de Financiele Foto. 
  2. Jouw wensen en doelen bespreken en eventueel maatregelen hiervoor inpassen in jouw huidige situatie. Hierbij houden wij ook rekening met je hypotheek, spaargeld en overig vermogen en schulden. Dit noemen wij het PensioenPlan. Ons advies en de relevante documenten krijg je in een adviesdossier mee naar huis of in onze digitale omgeving. Up to date houden van jouw pensioenstatus. Hierbij kan je kiezen voor verschillende periodes: per jaar, per drie jaar, per vijf jaar of per 10 jaar. Je krijgt dan elke periode een adviesrapport met de actuele situatie en eventueel de aanpassingen die gedaan moeten worden om je doelen op pensioendatum te bereiken.
Tarieven

Tarieven

Voor complexe producten zoals bijvoorbeeld een lijfrente werken wij op adviesbasis. Wij brengen dan de advieskosten rechtstreeks bij je in rekening. Uiteraard stemmen wij het tarief vooraf met je af. Hieronder vind je een overzicht van onze vaste tarieven.

Advies over

Vast tarief (exclusief btw)*

Opbouw van lijfrente (verzekering of banksparen)

€ 295,-

Uitkeren van lijfrente (verzekering of banksparen)

€ 295,-

Onze dienstverlening is vrijgesteld van btw wanneer de intentie is dat wij voor u bemiddelen.

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. We kunnen dan kijken wat jouw wensen en doelen zijn en afstemmen of wij jou hier bij kunnen helpen. Om deze inventarisatie te kunnen maken, is het handig als je de volgende documenten meeneemt:

  • Overzicht van het gespaarde pensioen (meest recente Uniform Pensioen Overzicht). Als je ook andere werkgevers dan je huidige werkgever hebt gehad, krijg je eens in de vijf jaar een overzicht. Neem ook deze overzichten mee;
  • Uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl;
  • Afschrift van je bankspaarrekening of lijfrenteverzekering;
  • Overzicht van je spaargelden;
  • Meest recente aangifte inkomstenbelasting (optioneel).

Hier vindt u onze voorwaarden van dienstverlening en onze advieswijzer.