Schade

Er zijn vele soorten schade en schadeverzekeringen. Maar welke schadeverzekering dekt de verschillende soorten schade aan jouw huis, inboedel of auto?

Schade melden

Wat moet je doen wanneer je schade hebt? In dit stappenplan leggen wij je uit hoe je schade eenvoudig kan melden. Door dit stappenplan te volgen zal jouw schade zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.  

1.      Probeer de schade te beperken

De verzekeringsmaatschappij stelt het verplicht om direct maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Probeer bijvoorbeeld bij een gesprongen waterleiding de leiding direct af te sluiten en het overtollige water af te voeren. Voor het maken van noodmaatregelen moet je soms kosten maken. Meld deze kosten altijd bij ons.

2.      Neem foto’s van de schade

Neem na het treffen van de meest dringende noodmaatregelen foto’s van de geleden schade. Deze foto’s dienen als bewijsstuk. Je kan er dus beter te veel dan te weinig maken. Breng de schade goed in kaart zodat het duidelijk is wat de schade is.

3.      Noteer datum en tijdstip van de schade

Probeer de datum en het tijdstip van de schade zo precies mogelijk vast te leggen. De verzekeraar heeft dit bijvoorbeeld nodig bij weerschade. Het KNMI kan dan bevestigen of er op dat moment sprake was van een heftige weersituatie waardoor de schade geleden is.

4.      Meld de schade

Meld de schade bij ons. Om de schade te beoordelen laten wij je een schadeformulier invullen. Het formulier wordt naar je gemaild (bij voorkeur per post) of je komt langs op kantoor waar het schadeformulier samen wordt ingevuld. Aan de hand van het schadeformulier kunnen wij kijken of de schade is gedekt. 

Tips voor specifieke situaties:

  • Bij autoschades moet je op locatie de voorkant van het schadeformulier invullen. Thuis zal je de achterkant van het formulier in moeten vullen. Op de achterkant geef je ook een schatting van de schade op. Je kan dit bedrag bij een autogarage laten vaststellen.
  • Als je in een huurwoning woont, meld de schade dan ook bij de verhuurder. De schade aan het pand kan door de verhuurder dan op zijn of haar eigen opstalverzekering worden verhaald.

5.      Schade afhandeling en vaststellen schadebedrag

Nadat de schade bij ons is gemeld, nemen wij contact op met de verzekeraar die de schade zal beoordelen. In sommige gevallen zal er een schade-expert langs komen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag of bij uitzonderlijke schades. De schade-expert zal dan langskomen om de schade ter plaatste te bekijken en het schadebedrag vaststellen.

Tips voor specifieke situaties:

  • Wanneer jouw autoreparateur is aangesloten als autoherstelbedrijf bij jouw verzekeraar hoeft er geen schade-expert langs te komen. Vaak heeft het ook financiële voordelen om je auto te laten repareren bij een aangesloten autoherstelbedrijf. Naast financiële voordelen zal ook de afhandeling van de schade en de betaling van het schadebedrag door het autoherstelbedrijf en de verzekeraar worden geregeld.
  • Indien de reparateur niet is aangesloten bij jouw verzekeraar moet je zelf de factuur betalen en krijg je indien de schade wordt gedekt, het schadebedrag van de verzekeraar uitgekeerd.
  • Vaak staat op de groene kaart vermeld welke bedrijven zijn aangesloten bij jouw verzekeraar of waar je dit kunt vinden. Je kan ons ook altijd bellen om erachter te komen welke autoherstelbedrijf is aangesloten bij jouw schadeverzekering.
  • Als je het niet eens bent met het vastgestelde schadebedrag, dan heb je het recht om een contra-expert in te schakelen. De contra-expert zal ook een rapport maken van de schade en deze bespreken met de eerste schade-expert. Komen zij er samen niet uit dan wordt er een derde expert ingeschakeld. De conclusie van de derde expert is bindend.

Wilt u meer informatie over Schade melden? Neem contact op!

Direct contact