Werkgevers voorzieningen

De Man Advies zoekt voor u de juiste oplossing voor uw  pensioen en verzekering voor  arbeidsongeschiktheid en bedrijfsaansprakelijkheid.

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk om pensioen naast de AOW op te bouwen. Ook moet u zichzelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Maar hoe kan u dit het beste doen? Pensioenoplossingen kunnen voor ondernemers, zzp’ers en directeuren-grootaandeelhouders verschillen. En hoe verzekert u zichzelf tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid? De Man Advies / NVO Verzekeringen geeft u uitleg en advies voor uw persoonlijke situatie. Wij brengen uw risico’s in kaart en zoeken voor u de juiste oplossingen voor uw financiële toekomst.

Aan de volgende werkgeversvoorzieningen kunt u denken:

Arbeidsongeschiktheid en ziekte

Als u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt of ziek wordt waardoor u (tijdelijk) niet kunt werken, ontvangt u ook geen inkomen meer. Voor ondernemers gelden geen werknemersvoorzieningen zoals een WW-uitkering. U krijgt ook pas een bijstandsuitkering als u geen inkomen of vermogen meer heeft. Door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt u voor inkomenszekerheid.

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid kan voor elke ondernemer anders zijn. Daardoor is het verstandig om met een adviseur na te gaan waar u zich voor wilt verzekeren. De volgende onderwerpen zijn hierbij van belang:

  • Het verzekerde bedrag
  • Een vast bedrag of inkomen
  • De termijn van uw eigen risico
  • Wanneer u de uitkering ontvangt (vanaf welke arbeidsongeschiktheid)

Pensioen

Als ondernemer kunt u op verschillende manieren uw pensioen opbouwen. De meest voorkomende manieren om pensioen op te bouwen zijn:

Fiscale oudedagsreserve

U mag als ondernemer jaarlijks een deel van de winst opzij zetten voor uw oudedagsvoorziening. Het gereserveerde deel wordt de oudedagsreserve genoemd. U betaalt tijdens het opbouwen geen inkomensbelasting over de oudedagsreserve, u bent dit bedrag echter nog wel aan de fiscus verschuldigd. De regeling geeft u slechts uitstel van belastingheffing.

Lijfrente

U kunt pensioen opbouwen met een lijfrenteverzekering of banksparen. U kunt eenmalig een groot bedrag of maandelijks een bedrag betalen of sparen. Op een overeengekomen moment zal de verzekeraar of bank het opgebouwde kapitaal uitkeren. U vindt hier meer informatie over deze aanvullende pensioenvoorzieningen.

Waardeontwikkeling van uw bedrijf

Wanneer uw bedrijf meer waard wordt bouwt uw onderneming kapitaal op. Dit kunt u voor pensioendoeleinden gebruiken.

Pensioenfonds voor zzp’ers

Als zelfstandige ondernemer kunt u bij de stichting ZZP Pensioen meedoen aan een collectieve pensioenopbouw. De stichting ZZP Pensioen is geen pensioenverzekering of pensioenfonds, het geld wat u inlegt is en blijft van u. De hoogte van uw toekomstige uitkering is afhankelijk van uw inleg (u bepaalt flexibel wat u inlegt per maand), wanneer uw pensioenuitkering begint en voor hoe lang u de uitkering ontvangt.

Pensioenopbouw in eigen bedrijf of pensioen-BV

Als directeur-grootaandeelhouder bestond de mogelijkheid om uw pensioen op te bouwen in uw eigen bedrijf door op uw balans een pensioenverplichting te vormen die na uw pensioendatum dit bedrag zou uitkeren. Ook kon uw als directeur-grootaandeelhouder uw premie onderbrengen in een aparte BV, waar u dan jaarlijks een premie in moest storten. In 2016 is de wetswijziging aangenomen dat per 1 april 2017 een dergelijke pensioenverplichting niet meer in eigen beheer opgebouwd kan worden. Voor bestaande pensioenverplichtingen in eigen beheer zijn diverse overgangsmaatregelen beschikbaar. Let op, uw moet bestaande pensioenverplichtingen vóór 2019 hebben afgewikkeld.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Als ondernemer bent u aansprakelijk voor de schade die uw bedrijf veroorzaakt. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt tegen deze vorm van schade waar u vaak weinig aan kunt doen. En hoewel de kans dat u zich moet beroepen op deze verzekering klein is, kunnen de kosten van een schade waar u voor aansprakelijk bent zomaar snel oplopen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt u voor een lage premie tegen onverwacht hoge kosten en garandeert de continuïteit van uw onderneming.  

Wilt u meer informatie over Werkgevers voorzieningen? Neem contact op!

Direct contact