Werknemers voorzieningen

De Man Advies zoekt de beste pensioenoplossingen voor uw werknemers en geeft advies hoe uw onderneming zich kan verzekeren tegen verzuim.

Een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is de pensioenvoorziening. Maar wat kunt u uw werknemers bieden? En hoe moet u omgaan met ziekteverzuim? Dit zijn complexe vragen waarin uw bedrijfssituatie een grote rol speelt. De Man Advies / NVO Verzekeringen geeft u uitleg en advies wat de beste mogelijkheden zijn voor uw bedrijf en uw werknemers. Wij brengen uw risico’s in kaart en zoeken voor de juiste oplossingen voor de financiële toekomst van uw medewerkers.

Aan de  volgende werknemersvoorzieningen kunt u denken:

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

U kunt de kosten van ziekteverzuim verzekeren met de verzuimverzekering. Dit is een complexe verzekering waarbij u veel keuzes moet maken op het gebied van dekking en risico.


Voorwaarden ziekteverzuim

Voor het afsluiten van een verzuimverzekering moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

1. De hoogte van het eigen risico

Voor de verzuimverzekering geldt een eigen risico, u kunt zelf de hoogte kiezen. U kunt kiezen voor een eigen risico in tijd en geld. Bij een eigen risico in tijd bepaalt u vanaf hoeveel ziektedagen de verzekering ingaat. Als u uw medewerker niet kunt missen en direct een vervanger nodig heeft houdt u het aantal ziektedagen laag. Zo komt u niet met dubbele lasten te zitten. Bij een eigen risico in geld bepaalt u tot welk bedrag u zelf het verzuimrisico draagt. De verzekering dekt de kosten boven deze grens.

2. Eigenrisicodrager Ziektewet

Als werkgever betaalt u een premie voor de Ziektewet van uw werknemers. Wanneer u zelf eigenrisicodrager van de Ziektewet wordt, betaalt u een lagere verzekeringspremie. Als eigenrisicodrager betaalt u de ziektewetuitkering voor uw (ex-)werknemers die bij ziekte hierop recht hebben. Medewerkers hebben hier recht op wanneer zij binnen vier weken nadat ze uit dienst gingen ziek worden en medewerkers met een tijdelijk contact bij wie het contract afloopt wanneer zij ziek zijn. U bent sowieso 104 weken verantwoordelijk voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd.

3. Werkgeverslasten

U kunt andere werkgeverslasten naast het bruto loon van uw zieke werknemer meeverzekeren. Zo kunt u extra kosten door ziekte maken als u een tijdelijke arbeidskracht moet vinden en uitbetalen.

4. Percentage loon

U heeft bij indiensttreding met uw werknemer afgesproken hoeveel procent van het loon bij ziekte wordt uitbetaald (minimaal 70% van het normale loon). Dit wordt ook wel de loondoorbetalingsverplichting genoemd. U kunt zelf bepalen welk percentage u van deze verplichting wilt verzekeren. De premie valt lager uit wanneer u een voor een lager percentage kiest.

5. Re-integratietraject

U bent wettelijk verplicht als werknemer er alles aan te doen om uw zieke werknemer weer te laten werken. Dit kan door de werknemer zijn oude werk te laten hervatten. U kan hem of haar ook van passend werk binnen of buiten uw onderneming voorzien. U kunt het re-integratietraject zelf regelen of hiervoor een reïntegratiebedrijf inhuren. U kunt de kosten van dit traject verzekeren.


Pensioen

Pensioen

De pensioenvoorziening is na het salaris de meest gewaardeerde arbeidsvoorwaarde. Maar wat kunt u uw medewerkers bieden en wat zijn de mogelijkheden voor u? Uit welke pensioenregelingen kunt u kiezen en wat houdt een pensioenregeling in?

Soorten pensioenregelingen

Uit de volgende soorten pensioenregelingen kunt u kiezen:

 • Bedrijfstakpensioenfonds. In bepaalde bedrijfstakken (zoals de bouw en horeca) is het verplicht om deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds. U brengt dan het pensioen van uw werknemers bij dit pensioenfonds onder.
 • Ondernemingspensioenfonds. Een aantal grote ondernemingen die niet onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen hebben zelf een eigen ondernemingspensioenfonds opgericht.
 • Beroepspensioenfonds. Voor bepaalde beroepsgroepen (zoals huisartsen, notarissen en havenwerkers) is het verplicht om deel te nemen aan het beroepspensioenfonds.
 • Verzekeringsmaatschappij. Als bovengenoemde pensioenfondsen niet verplicht zijn, dan kunt u uw werknemers een individuele voorziening aanbieden bij een verzekeringsmaatschappij.
 • Premiepensioeninstelling (PPI). Een premiepensioeninstelling voert pensioenregelingen uit en bouwt vermogen op, maar draagt zelf niet het risico. Een PPI is daarom eigenlijk een beleggingsinstelling voor pensioenpremies. Een premiepensioeninstelling heeft minder streng toezicht, hoeft geen rekening te houden met dekkingsgraden, premiestijging, inflatiecorrecties en mag geen garanties geven.

Waar moet u bij een pensioenregeling aan denken?

Wanneer u uw medewerkers aan wilt sluiten bij één van de pensioenregelingen zijn de volgende punten ook van belang:

 • De eigen bijdrage van de werknemer.
 • De mogelijkheid om vrijwillig bij te sparen.
 • De pensioenregeling aanvullen met een nabestaandenpensioen.
 • Het afsluiten van een Anw-hiaatverzekering als aanvulling op het inkomen wanneer uw werknemer geen recht heeft op de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
 • Het afsluiten van een WIA excedent zodat uw medewerker een extra uitkering ontvangt als aanvulling op de WIA-uitkering bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
 • Het afsluiten van een WGA hiaat als aanvulling op de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Wanneer uw gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer minder dan 50% van zijn resterende verdiencapaciteit kan benutten. 

Wilt u meer informatie over Werknemers voorzieningen? Neem contact op!

Direct contact