Zorgverzekering

Een zorgverzekering is verplicht in Nederland. Hierdoor ben je verzekerd voor de kosten van de medische zorg, zoals het ziekenhuis, de huisarts en de apotheek.

De basisverzekering

Iedereen van 18 jaar of ouder is in Nederland verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. Hierdoor zijn zorgverzekeringen ook verplicht om je te accepteren voor de basisverzekering. Maar waar moet je op letten wanneer je een zorgverzekering uitkiest? Wat dekt het basispakket, hoe hoog  is het eigen risico, hoe hoog is de eigen bijdrage en wat voor polis is het? 

Het basispakket

Het basispakket

De overheid bepaalt per jaar wat voor zorg in het basispakket wordt opgenomen. Zo kunnen er behandelingen worden toegevoegd of verwijderd uit het basispakket. In de polisvoorwaarden van de zorgverzekering zal precies staan welke behandelingen worden vergoed en of er een eigen bijdrage moet worden betaald.

De basisverzekering dekt de volgende behandelingen:

 • De huisarts
 • Verblijf en behandeling in het ziekenhuis
 • Geneesmiddelen
 • Psychologische hulp
 • Kraamzorg en verloskundige zorg
 • De tandarts voor kinderen tot 18 jaar (exclusief orthodontie)
 • Bijzondere tandheelkundige zorg, bijvoorbeeld gebitsprotheses en implantaten

Eigen risico

De basisverzekering kent in 2017 een verplicht eigen risico van €385,-. De eerste €385,- aan kosten zal je dus zelf moeten betalen, hierna zal de verzekering de kosten dekken. Het eigen risico geldt niet voor:

 • Kinderen jonger dan 18 jaar (inclusief de tandartskosten)
 • De huisarts
 • Kraamzorg en verloskundig zorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Ketenzorg

Naast het wettelijk verplichte eigen risico kan je ook kiezen voor vrijwillig eigen risico. Door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico krijg je een bepaalde korting op jouw maandpremie. Wanneer je dan gebruik maakt van zorg zal je wel een hoger bedrag eerst zelf moeten betalen. Als je dus weinig of nooit gebruik maakt van de zorg kan een hoger eigen risico lonen.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Voor bepaalde zorg, geneesmiddelen of hulpmiddelen betaal je een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage moet worden betaald en hoe hoog dit bedrag is. De eigen bijdrage geldt voor zowel de basis als aanvullende verzekering. Voorbeelden van zorg waar een eigen bijdrage voor geldt:

 • Hulpmiddelen, bijvoorbeeld een hoortoestel
 • Bepaalde geneesmiddelen, bijvoorbeeld de anticonceptiepil
 • Kraamzorg en verloskundige zorg

De natura- en restitutiepolis

Je kan bij een basisverzekering kiezen tussen twee soorten polissen: de naturapolis en restitutiepolis. Bij een naturapolis ga je naar de zorgverleners waar de verzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. Bij deze zorgverleners zal je (op het eigen risico na) geen kosten hoeven te betalen. De zorgverzekeraar zal de betaling ook rechtstreeks regelen. Wanneer je een zorgverlener kiest waar jouw verzekeraar geen afspraak mee heeft, wordt bij een naturapolis 50-70 procent van het gangbare tarief uitbetaald.

Bij een restitutiepolis kan je naar een zorgverlener naar keuze en worden de zorgkosten op basis van gebruikelijke tarieven vergoed. Als je bij een restitutiepolis kiest voor een gecontracteerde zorgverlener zal de verzekeraar de betaling weer rechtstreeks regelen, indien je hier niet voor kiest zal je de kosten moeten voorschieten.

Vanwege de gemaakte afspraken tussen de verzekeraar en zorgverleners is de naturapolis meestal goedkoper. Ook kan je kiezen voor een combinatiepolis waarbij de verzekerde zorg is opgedeeld in een naturadeel en restitutiedeel.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor jouw Nederlandse zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van jouw inkomen. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (of een verblijfsvergunning) en een Nederlandse zorgverzekering
 • Jouw (gezamenlijke) inkomen en vermogen is niet te hoog

Wilt u meer informatie over De basisverzekering? Neem contact op!

Direct contact