Zorgverzekering

Een zorgverzekering is verplicht in Nederland. Hierdoor ben je verzekerd voor de kosten van de medische zorg, zoals het ziekenhuis, de huisarts en de apotheek.

De collectieve zorgverzekering

Een zorgverzekering kan ook via een collectief worden afgesloten. Doordat een groot aantal mensen zo dezelfde verzekering afsluiten wordt er een premiekorting aangeboden. Voorbeelden van organisaties waar je een collectieve zorgverzekering bij kan afsluiten zijn:

  • Jouw werkgever
  • Belangenorganisaties
  • Open collectieven
  • Patiëntenvereniging
  • (Sport) verenigingen

Je kan niet rechtstreeks een collectieve zorgverzekering bij een verzekeraar afsluiten, het is alleen mogelijk om dit via de organisatie zelf te doen.

Voordelen van een collectieve zorgverzekering

Voordelen van een collectieve zorgverzekering

De voordelen van een collectieve zorgverzekering zijn:

  • Je ontvangt korting op de premie van de basisverzekering.
  • Je ontvangt korting op de premie van een aanvullende verzekering.
  • De dekking van een collectieve zorgverzekering sluit vaak aan bij jouw zorgbehoefte omdat mensen uit het collectief vaak dezelfde zorgbehoefte (zelfde doelgroep/situatie) hebben. Je kan bij veel collectieve verzekeringen het hele gezin meeverzekeren.

Nadelen van een collectieve zorgverzekering

Dat je korting krijgt op de premie bij een collectieve zorgverzekering betekent niet dat er geen nadelen aan collectief verzekeren kunnen zitten. Let daarom goed op:

  • Andere zorgverzekeringen waar je geen korting ontvangt kunnen voor jou persoonlijk goedkoper zijn dan de collectieve verzekeringen waar je je bij aan kan sluiten.
  • Het recht op de collectieve verzekering vervalt wanneer je verzekert bent via jouw werkgever en je daar niet meer werkzaam bent. Je krijgt dan geen korting meer op jouw premie en kan vaak pas aan het eind van het jaar weer overstappen van verzekering.

Wilt u meer informatie over De collectieve zorgverzekering? Neem contact op!

Direct contact